# Referansestiler

En referansestil er et standardisert oppsett for hvordan du skal presentere informasjon om kildene du bruker. Typisk beskriver en stil hvordan du gjengir informasjon om forfatter, årstall, tittel og sidetall.

Det finnes mange ulike måter å henvise fra kilden brukt i teksten til referanselisten. Dette kan for eksempel være stiler som i teksten oppgir forfatter og årstall, fotnoter eller et nummer for referansen. Hvilken stil du skal bruke er avhengig av faget du studerer. Dette må du avklare med veileder eller faglærer. Hvis ditt fag ikke har en spesiell stil, kan du velge en stil og bruke den konsekvent.

Følgende stiler er brukt innenfor de akademiske miljøene.

  • American Psychological Association (APA) – forfatter-årstallstil, vanlig innenfor psykologi, økonomi, pedagogikk og helsefag
  • Chicago A – fotnotestil vanlig innenfor humaniora
  • Chicago B – forfatter-årstallstil, generell stil brukt innenfor humaniora og samfunnsfag.
  • Harvard - forfatter-årstallstil, generell stil brukt innenfor mange fagområder.
  • MLA, Modern Language Association – forfatter-sidetallstil, vanlig innenfor litteraturfagene
  • Vancouver – nummerstil, vanlig innenfor medisin, helsefag og naturvitenskap
  • IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – ingeniørfag.
  • For juridiske tekster se Universitetsforlagets Forfatterveiledning eller ditt universitet.

Skal du prøve å få oppgaven din publisert? Undersøk hvilken referansestil som gjelder i det aktuelle tidsskriftet.

Oppdatert: 1. juli 2020